Spolek

Vše, o co usilujeme, děláme dobrovolně a ve svém volném čase. Snažíme se aktivně přispívat k tomu, aby kraj Lužických hor byl dobrým místem pro život a současně zajímavým a přitažlivým pro návštěvníky.

Za finanční podporu našich projektů děkujeme:

CHKO Lužické hory, Klub Českých turistů, Státní fond životního prostředí, Liberecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, fondy EU, obec Krompach, sponzoři a dárci.

Výběr z našich projektů

Obnovení skalní vyhlídky Jánské kameny a vybudování turistické naučné stezky Jánské kameny

Dlouhodobý projekt, realizovaný po etapách od r. 2006, byl v roce 2014 dokončen obnovením skalní vyhlídky Jánské kameny. Součástí realizace bylo i propojení naučné stezky na mezinárodní turistickou trasu E3. Naučná stezka má celkem 11 zastavení a je tematicky zaměřena na floru, faunu a geologii Lužických hor.

Rozhoupání zvonu na kostele 14 svatých pomocníku v Krompachu

Formou veřejné sbírky byly shromážděny finanční prostředky na pořízení automatického zvoníku. Kompletní elektroinstalaci bylo nutné znovu vyměnit po úderu blesku do kostela v roce 2011.

Oprava střechy kostela 14 svatých pomocníků v obci Krompach

Dlouhodobý projekt, probíhající od roku 2012. Postupná rekonstrukce všech dřevěných konstrukcí krovu a věže, výměna střešní krytiny, restaurování stropu.

Sportovně-turistický okruh Hochwaldrunde

Obnovení přeshraniční okružní cesty kolem Hvozdu, přerušené historickým vývojem po 2. světové válce. Nyní velmi oblíbená trasa mezi turisty a cyklisty, v zimním období je zde udržována stopa pro běžecké lyžování.

Poptávka

Apartmány

luž

Hvozd

Johannisstein

Ceník