naučná stezka

Turistická okružní stezka Jánské kameny má celkem jedenáct zastavení. Informační tabule návštěvníky seznamují s Lužickými horami, zdejším rostlinstvem, lesní zvěří, plazy a ptactvem, ale též s geologií a historií Jánských kamenů.

 

Pro zvýšení atraktivity jsou naučná zastavení prostřídána herními a pohybovými prvky. Během putování stezkou se tak můžete projít po divokých kořenech, pohoupat se na houpačce s pohyblivým obřím datlem, vyzkoušet zvuky několika druhů dřeva na dřevěné zvonkohře a na přírodním doskočišti porovnat svoje skokanské schopnosti s vybranými zástupci zvířecí říše.

 

Na několika místech je stezka doplněna lavičkami, kde můžete spočinout a kochat se krásami zdejší přírody a krajiny.

 

pro zábavu i poučení !